Mała Gruzia - Nhà hàng ẩm thực Gruzia thực thụ, sự khai trương của nó là một luồng gió mới.

Nhà hàng Mała Gruzja
ul. Nowogrodzka 40

Liên hệ:
tel. 660 880 724