Salsa Clasica là trường dạy nhảy cổ vũ cho salsa theo dạng cổ điển, mang đầy tính sôi động và một tính cahs nóng bỏng của điệu nhảy này. Trường tổ chức lễ nhảy salsa định kì vào các chủ nhật tại CLB Harlem. Liên hệ:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 0 601 322 307

 


Salsa Clasica
Kolejowa 8/10

www.salsaclasica.pl
https://www.facebook.com/salsaclasicaszkolatanca/