Asia Foods thành lập năm 1995, là một trong những hãng chuyên về nhập khẩu và phân phối các sản phẩm ẩm thực Viễn Đông- không thể thiếu được trong các bếp ăn Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam hay Nhật Bản. Asia Foods
ul. Dzwonkowa 8
Warszawa - Włochy

liên hệ:
tel. 022 8683937, 022 8683938
fax. 022 8460057
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.asiafoods.pl