Có truyền thống từ những năm 90 là cở sở giáo dục từ năm 1994 Academia de la Lengua jlà trường học thỏa mãn các chông đợi của học sinh. Cahs giảng dạy khác biệt dựa trên ý tưởng không có văn hóa thì không có lời nói, và đó cũng chính là khẩu hiệu dẫn đường của trường, nó phản ánh cách giảng dạy tất cả các ngôn ngữ ở đây. Ngoài ngoại ngữ ở đây còn dậy nhảy (salsa, capoeira, flamenco, samba brazylijska) hay các lớp dạy nấu ăn.
Academia De La Lengua
ul. Chmielna 7/9
00-021 Warszawa

kontakt:
  • Tel: (022) 828 10 21, (022) 826 29 39
  • fax: (022) 826 18 09


www.academiadelalengua.pl