Stupa House là trung tâm tu nguyện hoạt động tại Vác sa va từ năm 2001.
Karma Kagyu là một trong bốn trường phái chính của đạo phật Tây tạng. Tại Vác sa va đạo phật Diamentowej Drogi (con dudowng Kim cương) tồn tại từ gần 30 năm. Vào năm 1999 họ đa thành công mua một nhà hầm chuyen dùng sưởi nhà để sửa chũa thành nhà nguyện Đó chính là bước đầu của sự tồn tại Stupa House - một trong số vài trăm trung tâm đạo phật Karma Kagyu trên thế giới.

Ośrodek Medytacyjny Stupa House
ul. Ożarowska 65/67

01-408 Warszawa

 

kontakt:
tel. 022 877 34 08
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.stupahouse.pl