Moc Aloha - là buổi gặp gỡ với phong cách sống kiểu Hawai, cách chăm sóc cơ thể kiểu Hawai. Một cuộc gặp gỡ khác biệt với chính bản thân mình. Liên hệ:
Małgorzata Szokalska
tel. 0 601 320 690
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


www.mocaloha.pl