Tại đây chị em phụ nữ không chỉ học môn múa đặc biệt này. Những người sáng lập ra trường lập mục đích tạo ra một nơi mà những người yêu thích không khí Phương Đông có thể gặp gỡ. Vì thế người chủ nhân tổ chức tại đây các buổi lễ có chủ đề nhất định. Một ưu điểm nũa của trường là ở đúng trung tâm thành phố.

kontakt:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Szkoła Tańca Brzucha 'Orientmania'

Al. Jerozolimskie 107

ul. Markiewicza 3 

 www.orientmania.pl