Nhóm Fundaçao Internacional Capoeira Artes das Gerais (FICAG) giopiws thiệu văn hóa Brazil thông qua các buổi biểu diễn capoeira (nhạc võ múa) và các điệu nhảy gôc Phi (afrobrazylijski taniec) đấu võ maculele,mà thông thường có từ 10 đến 20 người tham gia.
Các lớp học có tại.:
  • ul. Świętojerska 9 (Medyczne Studium Zawodowe)
  • ul. Waryńskiego 12 (Szkoła Tańca Riviera)
  • ul. Dembowskiego 1 (LXX L.O. im. A. Kamińskiego)

 

 

Kontakt:

tel. 509 465 475

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

www.capoeira.com.pl