Ban muốn thưởng thức ẩm thực Thổ Nhỹ Kì? Nhà hàng Lokanta đã sẵn sàng chinh phục thị trường.


Restauracja Lokanta

ul.Nowogrodzka 47a

(obok Teatru Roma)


kontakt:

tel. (022) 585 10 04www.lokanta.home.pl