Reelandia tồn tại từ năm 1992 và là một trong các nhóm nhảy Aia Nhỹ Lan lâu đời nhất tại Ba Lan, ngay từ đầu gắn bó với Trung tâm văn hóa Ochota .

Tổ chức các buổi biểu diễn
Angelika Mathea
tel. + 48 502 997 059
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Dạy nhảy :
Ania Szczesna
tel. +48 693 15 15 13
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Inne:
Magda Lempert
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


www.reelandia.com