Pub với không khí IIrlandia đặc biệt nằm gần Thành cổ. Trong thực đơn có cà phê theo kiểu Irlandia, cà phê Bailey's, có lựa chọn whiskey phong phú và nhiều loại bia ( cốc vại 05- 2l lít ) trong đó có Guiness i Kilkenny.

Irlandzki Pub
Irish Pub
ul. Miodowa 3

Kontakt:
tel. +48 22 826 25 33
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.irishpubmiodowa.pl
https://www.facebook.com/Irish-Pub-Miodowa-413086995456106/