Hỹ mường tượng Hy lạp! Hãy tưởng tượng đên mặt trờ, biển, rượu vang tuyệt vòi và trước hết là ẩm thực Hy lạp ngon và nhẹ nhàng.

SANTORINI
Grecka Tawerna
ul. Egipska 7
tel: (0 22) 672 05 25

www.kregliccy.pl/santorini.php