Nhà hàng và cửa hàng Ấn Độ với các sản phẩm thực phẩm Ấn độ.
Của hàng có các mặt hàng Ấn độ rất phong phú như gạo, các gia vị đạm hương, đồ ngọt các thức ăn chơi, che nước hoa quả từ các loại quả xa lạ.
Liên hệ:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


NAMASTE INDIA

ul. Nowogrodzka 15,
(róg Kruczej i Nowogrodzkiej)

NAMASTE INDIA CLAY OVEN
ul. Piwna 46
Stare Miasto