Các giờ học tiếng Anh do người Mỹ giảng dạy.

Lớp học ít người hoạc cá nhân. .Międzylesie School of English
ul. Kossakowskiego 6
04-744 Warszawa

liên hệ
tel: (022) 815 30 46; 0 692 247 673
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.