Nhà hàng chuyen về các món ăn Áo và vùng Bavaria. trong thực đơn có thể tìm thấy món thịt thăn với nấm và váng sữa, các loại xúc xích chính hiệu vùng Monachium với mù tạt ngọt, chân giò hầm với bia, đĩa phó mát Bismarck, món nhồi kaszanka Meiner Mutter vơi táo và hành và nhiều món đặc biệt khác. ADLER BLUE
C.H. Blue City
Al. Jerozolimskie 179 C
02-222 Warszawa

tel.
(22) 311 72 96
fax
(22) 311 72 97
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.adler.waw.pl