Một quán ăn Tiệp thực thụ giữa trung tâm Vác sa va trên quảng trường Konstutucja. Vói bia Tiệp và thức ăn Tiệp cùng với...Beherovka- đồ uống yêu thích của người lích Wojak dũng cảm. Nội thất của quán rraats điển hình đối với người hàng xóm phía nam của chúng ta. Ở nhà hàng đầy rẫy các đồ vật có nguồn gốc từ đất nước trên sông Veltava.


U Szwejka
ul. Plac Konstytucji 1

Kontakt:
tel.: 339-17-10

www.uszwejka.pl