Borpince có bán các loại vang trắng , vang hồng và vang đỏ, một bản chào hàng giàu có phong phú chẳng hạn sản phẩm từ các tỉnh: TokajuEgru. Trong thực đơn là cả các món khai vị Hungari, các món xúp, món không thịt, món cá, thịt và đồ ngọt .


Borpince
Ul. Zgoda 1


tel. (22) 828 22 44
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.borpince.pl