Nhà hàng nơi mà có ttheer dến để ăn bữa tối trong tiếng đàn ghita cũng như bữa ăn trua với bạn hàng. Trong thực đơn có tortille, xúp, các món cá, quesadillas, burritos i tacos, fajitas .

Mexican 

ul. Zgoda 6

ul. Podwale 29

liên hệt:
tel (22) 826 90 21 (także rezerwacje)
fax (22) 826 90 23
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

www.mexican.pl