Trải qua gần hai trăm năm nghĩa địa này phục vự người Do Thái của thành phố vác sa va. Và tiếp tục phục vụ cho đến nay. Tại đây các thành viên cộng đồng người Do Thái chia tay với người thân của mình hợp với tôn giáo và truyền thống. Tại đây là nơi trầm tưởng về cuộc sống và những gì đã làm được cho đời của những người ngoan đạo ( để những khuôn mẫu của họ trở thành kim chỉ nam cho hành động).

Cmentarz Żydowski w Warszawie
ul. Okopowa 49/51

01-043 Warszawa

kontakt:

tel./fax: (+48) (22) 838 - 26 - 22
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

www.beisolam.jewish.org.pl