Trường chuyên về phổ biến văn đầy các điệu nhảy của nền văn hóa Cu ba gốc Phi, của vùng Caribee trên đất Ba Lan thông qua dạy nhảy salsa, mambo, chachy, bachaty, merengue hay các yếu tố của rumba.
Trường cũng nhấn mạnh đến tính vui chơi tập thể, xã hội của các nhịp điệu salsa như các kĩ thuật nhảy để tham gia các kì thi salsa quốc tế.

Salsa Latin Groove

Wybrzeze Kosciuszkowskie 21A
00-380 Warszawa
tel. 515 174 611
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.salsa.pl