Salsa Libre không đơn thuần là trường dạy nhảy, tất nhiên tổ chức các lớp học nhảy là mục đích chính, nhất là điệu salsa.
Các lượp dành cho thanh thiếu niên và người lớn và cả cho trẻ em.

Kontakt:
+48 22 458 24 44
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.SALSA LIBRE
ul. Przasnyska 6

www.salsalibre.pl