Banja Luka là nhà hàng đặc biệt với sự hòa trộn ẩm thực Balkan. Ở giữa trưng tâm Vác sa va có thể làm quen và yêu thích mùi vị biển Adriatyckie và các món miền núi của bán đảo Balkan thânhf thánh.


Restauracja Banja Luka

 

ul.Szkolna 2/4

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 


www.banjaluka.pl