Karawensaraj mời tát cả những ai muốn ngỉ ngơi trong không khí Trung Á và Phi châu và muốn chuyển đến khoảng thời gian mà karawanseraje là nơi gặp gỡ của những người từ nhiều nguồn văn hóa khác nhau và tín ngưỡng khác nhau trong khi đi du lịch giữa âu châu và Phi châu. Những nhà du lịch, học giả, nghệ sỹ trao đổi với nhau không chỉ hàng hóa mà cả ý tưởng tín ngưỡng, tập quán. Tát cả những cái đó ngày nay tạo thuận lợi cho tất cả mọi người trên thé giưois trong đối thoại.

Sirocco-TUR Karawanseraj
Centrum Kultury Arabskiej

Osiedle Przyjaźń
Ul. Konarskiego 87 (budynek obok Kolorado)


Kontakt:
tel/fax 022 665 38 59, 692 899 247, 508 092 618
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


sirocco.turystyka.net/page_karawanseraj.html