Nhà hàng Liban duy nhất trên phố. Kết hợp vói cửa hàng phương đông, nơi có thể mua đò kỉ niệm từ các cuộc du lịch tới Trung Đông cũng như các món ngon Ả rập.

Le Cedre
Al. Solidarnosci 61 (vis-a-vis miśków)
Al. Solidarnosci 84 (vis-a-vis sądów)

kontakt:

Tel. (022) 670-11-66
Fax (022) 818-52-60
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


www.lecedre.pl