Tại đây bạn có thể biết:
  • làm thế nào để tìm luật gia
  • cần nhận sự giúp đỡ chuyên ngành ở đâu
  • ở đâu và làm thế nào để giải quyết các công việc hành chính
  • có thể đăng ký học tiếng Ba Lan miễn phí ở đâu
  • hiện tại ở đâu đang có các khóa học và các dự án của các tổ chức phi chính phủ dành cho người nhập cư
Chúng tôi nói đủ các thứ tiếng, chúng tôi hợp tác cùng các phiên dịch, mà có thể hẹn ngày giờ cụ thể từ trước. Sự trợ giúp này là hoàn toàn miễn phí. Tại đây có thể tận dụng internet.

Điểm Thông tin dành cho người nhập cư

Trung tâm Đa văn hóa, ul. Jagiellońska 54 (lối vào pl. Hallera)

Mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy,
vào hồi: 15:00 – 19:00

www.facebook.com/punktinfo
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ĐT: 048 666 600 566