Quỹ „FilmGramm” là nhà tổ chức Liên hoan phim Châu Phi „AfryCamera” từ năm 2006 và đây là dự án ý tưởng có tầm cỡ lớn. Ngoài ra Quỹ còn tổ chức liên hoan phim chủ đề đồng tính hay là điện ảnh của Indonexia. Trong địa bàn quan tâm của tổ chức này còn có việc quảng bá phim ít người biết đến và để cho xã hội quan tâm đến các vấn đề của người dân nhập cư, những định kiến văn hóa, đối thoại giữa các nền văn hóa và các xã hội đang phát triển.

Liên lạc:
Przemyslaw Stepien
Chủ tịch Quỹ
Giám đốc Nghệ thuật AfryKamera. African Film Festival
www.afrykamera.pl
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
https://www.facebook.com/afrykamera