Hội sinh viờn cho Phong trào Giải phúng Tõy Tạng (Tự do cho Tõy Tạng) chớnh thức hoạt động ngày 13 thỏng 02 năm 2013, nhõn dịp kỷ niệm 100 năm ngày tuyờn bố đũi độc lập cho Tõy Tạng. Hội được hoạt động theo luật phỏp Ba Lan, nhờ vào đúng gúp quỹ của cỏc thành viờn. Lónh đạo Hội là những người cú nhiều kinh nghiệm và hiểu biết về vựng tự trị Tõy Tạng. Tổ chức hoạt động rất nhanh lợi (thuận lợi), cỏc quyết định đưa ra một cỏch dõn chủ.
Hội cũng là thành viờn của tổ chức quốc tế Tibet Network – Liờn minh thế giới của cỏc tổ chức hoạt động cho tự do của Tõy Tạng trờn toàn thế giới.

Mục đớch cỏc hoạt động của Hội là bảo vệ nhõn quyền ở Tõy Tạng, trong đú cú quyền được tụn trọng nền văn húa, chớnh trị tỏch biệt của người dõn Tõy Tạng, cũng như cỏc quyền tụn giỏo, bảo vệ mụi trường sống tự nhiờn ở Tõy Tạng.

Mục đớch trờn được thực hiện thụng qua cỏc hỡnh thức:
- Tham gia cỏc phong trào quảng bỏ, những sự kiện cho Tõy Tạng.
- Phản ỏnh tớch cực cỏc trường hợp xõm phạm nhõn quyền ở Tõy Tạng cũng như ở Trung Quốc.
- Hợp tỏc chặt chẽ với tổ chức quốc tế Students for a Free Tibet và cỏc tổ chức khỏc cú cựng mục đớch vỡ tự do của Tõy Tạng.
- Quảng bỏ trực tiếp sự tham gia hoạt động của những người trẻ tuổi cho phong trào khụng dựng bạo lực cho việc thay đổi xó hội.
- Cỏc hoạt động từ thiện như xuất bản bỏo chớ, tổ chức cỏc hội thảo, cỏc buổi sinh hoạt văn húa, tụ tập, biểu tỡnh.

Trong số những người lónh đạo của hội sinh viờn cú cỏc đại diện như:

Sonam: Cụ sinh ra ở Tõy Tạng và sống ở Ba Lan từ năm 6 tuổi (hoặc “đó sống ở Ba Lan được 6 năm”). Sonam cú nhiệm vụ giữ quan hệ xó hội với những người dõn ở Tõy Tạng. Hiện nay, cụ đang là sinh viờn y khoa.

Piotr Cykowski: ễng là nhà hoạt động lõu năm cho nhõn quyền ở Tõy Tạng. Đồng thời, ụng cũng là người đồng sỏng lập và cựng hoạt động của cỏc tổ chức phi chớnh phủ về vấn đề đa dạng văn húa, quyền con người và chống lại phõn biệt đối xử.

Địa chỉ liờn lạc:
Students for a Free Tibet Poland
Fundacja Inna Przestrzeń
Nowy Świat 23/25 lok. 32
00-029 Warszawa
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trang web: www.sftpoland.org