Hãng này chuyên bán sách và các dịch vụ liên quan đến văn hóa Châu Á, tập trung chủ yếu về Triều Tiên.

Được thành lập với ý tưởng về những người ham mộ nguồn tài nguyên văn hóa của Xứ Tinh Sương và những người muốn tìm hiểu chỉ theo ý thích hay là theo một cách khoa học về một đất nước kỳ diệu, nhưng đang bị chia cắt này. Hãng cung cấp các nguồn tin mà khó tiếp cận được và sưu tạp các xuất bản của quốc gia này về chủ đề Châu Á.

Chủ hãng dự định mở rộng gói hàng, chiểu theo nhu cầu của khách hàng – của những người ham mê Châu Á khó tính. Tên hãng (chủ hãng):

Nicolas Levi Zadig
Địa chỉ hãng:

Ul. Srebrna 3 m. 54
00-810 Warszawa

Liên lạc:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.