Quỹ My Baobab là sáng kiến của các tình nguyện viên, mà ít nhất đã từng có một năm kinh nghiệm làm việc từ thiện ở các quốc gia Châu Phi (Madagaskar, Kenia, Zambia, Uganda). Họ làm việc chủ yếu cùng trẻ em và thanh thiếu niên nghèo khổ, dạy trong các trường học, dẫn dắt các nhà văn hóa nhỏ và giúp đỡ quản lý các ký túc xá. Nhờ có sự tiếp xúc trực tiếp với học sinh và sinh viên, họ đã biết được những vấn đề và những khó khăn hàng ngày của những người nghèo và gia đình họ ở Châu Phi. Mục đích của Quỹ là hoạt động vì sự phát triển sáng kiến xã hội và nhận thức xã hội cùng với việc trợ giúp Madagaskar và các quốc gia Châu Phi khác, bằng cách:

  • trợ giúp tài chính và phương pháp trong lĩnh vực giáo dục, chủ yếu là cấp học bổng
  • ủng hộ các tích cực xã hội và trợ giúp trong việc trao đổi thông tin, kiến thức và kinh nghiệm giữa Châu Phi và Châu Âu
  • hoạt động vì sự phát triển kinh tế cho Madagaskar và các quốc gia Châu Phi khác
  • sáng kiến vì bảo vệ môi trường ở Châu Phi
  • quảng bá các quốc gia Châu Phi về các lĩnh vực văn hóa, du lịch và thương mại ở Ba Lan và ở các quốc gia còn lại khác ở Châu Âu
  • đấu tranh chống định kiến và các biểu hiện phân biệt chủng tộc
  • bảo vệ và quảng bá sức khỏe trong châu lục Châu Phi
  • tổ chức giúp đỡ các nạn nhân trong các tai nạn kinh khủng và các hiện tượng bất khả kháng khác, cùng với các việc làm từ thiện còn lại khác.

Quỹ My Baobab bắt đầu hoạt động của mình từ dự án học bổng, bởi vì trong giáo dục chúng tôi thấy có nhiều khả năng nhất. Đây cũng là một trong những lĩnh vực cuộc sống không được quan tâm nhất ở Châu Phi. Ý tưởng của chúng tôi vẫn là hoạt động trong nhiều khía cạnh liên quan đến trợ giúp phát triển châu lục Châu Phi.

Chủ tịch - Małgorzata Przepiórka: +48 660 483 656

Thư ký - Adam Dziadak: +48 513 236 632

Quỹ My Baobab
ul. Braci Załuskich 3 m. 68
01-773 Warszawa
ĐT/fax: +48 (22) 409 87 48
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.mybaobab.org
https://www.facebook.com/fundacja.my.baobab