Quỹ Phát triển „Không Biên giới” FROG tạo ra sự gắn kết giữa các dân tộc, các xã hội và các quốc gia Khu vực Trung và Đông Âu, bằng cách truyền tải cho nhau các thông tin và kiến thức, đồng thời ý thức cho cộng đồng văn hóa và cộng đồng kinh doanh. Quỹ cũng ảnh hưởng đến sự tăng trưởng mang tính tích cực và sự tham gia đóng góp của người dân nhập cư, do vậy làm tăng được mối liên kết giữa các dân tộc và các xã hội của các quốc gia xuất xứ với quốc gia hiện đang sinh sống. Mục đích quan trọng của FROG là phát triển các mối quan hệ và hợp tác khu vực và quốc tế trong các cộng đồng này, mà họ muốn giải quyết các vấn đề xã hội - kinh tế, văn hóa và pháp lý. Chúng tôi đang tiến tới công việc nâng cao trình độ tay nghề của các chuyên gia chuyên áp dụng các giải pháp của lĩnh vực chính sách xã hội tích cực vào thực tế và của các chuyên gia đang làm việc trong các cơ quan chính sách xã hội hoặc các đơn vị xã hội.

Mục đích các hoạt động do FROG thi hành đều là sự trợ giúp quảng bá Khu vực Trung và Đông Âu và các quốc gia trong đó.

Tư vấn miễn phí liên quan đến hợp pháp hóa lao động và cư trú ở Ba Lan. Thẻ tạm cư và định cư, giấy phép định cư, giấy phép sinh sống lâu dài trong UE, xin quốc tịch Ba Lan.

www.frog.org.pl/umow-sie-na-bezplatna-konsultacje.html

Các khóa học tiếng Ba Lan và tiếng Anh dành cho người nước ngoài
www.kumampopolsku.pl

Liên lạc:
ĐT: +48 22 403 78 72 , +48 517 459 418
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.