Trường Oye có các lớp: salsa kuba - casino (đôi), ruedy de casino (đôi), rumba kuba, son (đôi) – điệu nhảy Cuba truyền thống, salsa suelta y despelote (đôi) – salsa Cuba (Casino) nhảy đơn, reggaeton (đơn) – liên kết cùng các điểm styl đường phố, reggaeton para chicas (đơn) – dành cho phụ nữ và nhiều điệu nhảy khác thường khác, liên quan đến văn hóa Cuba Châu Phi.

Trường Oye
ul. Kłopotowskiego 5 (góc Kłopotowskiego i Panieńska)

http://casadeoye.pl/kursy-tanca/techniki/
http://www.facebook.com/CasaDeOye