Nhóm nhảy Snunit Israel (tiếng hebraj có nghĩa là con chim én) được thành lập vào năm 1995 ở Vác-sa-va, tập hợp các thành phần đam mê và muốn thưởng thức vui vẻ với điệu nhảy tuyệt vời này của Israel ở ngay Ba Lan. Monika Leszczyńska, giáo viên Ba Lan đầu tiên dạy điệu nhảy Israel đang dẫn dắt nhóm Snunit từ năm 1998, cùng tham gia mở các nhóm khác ở các TP khác, đã làm hàng nghìn công việc, tận tụy với ý tưởng quảng bá điệu nhảy Israel.


Nhóm nhảy Snunit Israel
ul. Radomska 13/21
Warszawa-Ochota

ĐT: 660-728-201, 608-496-684
e mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.