Trung tâm Thông tin Liên hợp quốc ở Vác-sa-va (UNIC/Warsaw) là điểm kết nối Liên hợp quốc với các công dân Ba Lan. Nhờ có điểm này mà các vấn đề hàng ngày của người dân Ba Lan được gần gũi hơn với các đại diện của Liên hợp quốc, đồng thời người dân Ba Lan cũng dễ hiểu hơn về việc Liên hợp quốc muốn gì và có thể thay đổi gì trong cuộc sống của họ.
  • Trung tâm Thông tin Liên hợp quốc thuộc Cục Thông tin Công cộng, thành viên của Ban thư ký củaTổng thư ký Liên hợp quốc. Ở đây có nguồn thông tin cơ bản về chủ đề hoạt động của hệ thống Liên hợp quốc trên toàn thế giới.

Trung tâm Thông tin Liên hợp quốc ở Vác-sa-va (UNIC/Warsaw)
Al. Niepodległości 186
00-608 Warszawa
ĐT: 22 825-57-84
Fax.: 22 825 77 06
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.