Hoạt động từ năm 2006. Hội thi hành các dự án nghệ thuật và phát triển quảng bá văn hóa. Thành công lớn là dự án „Những đầu đàn trẻ tuổi trong số những người tị nạn”. Dự án có mục đích làm tăng mức học vấn, trong đó có trình độ tiếng Ba Lan, cả sự hộ trợ tinh thần và tăng trưởng mức hội nhập với những trẻ cùng tuổi, trẻ em của những người tị nạn đang sinh sống ở Vác-sa-va. Một dự án thú vị khác là sáng kiến có tên „Người Do thái Gdańsk”. Nó liên quan đến quá khứ của Ba thành phố biển. Một sáng kiến cũng khá thú vị khác là Cafe Babel, có nghĩa là dự án bàn về chủ đề liên quan đến dân tị nạn, liên quan đến đối thoại văn hóa và vấn đề phân biệt chủng tộc. Đây là các hoạt động trợ giúp chủ yếu hướng tới những người dân tị nạn.

Hội Thực hành Văn hóa
Działdowska 12/24
01-184 Warszawa

www.praktycy.org

Liên lạc:

e mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.