Trung tâm quảng bá cho các nền văn hóa truyền thống trên thể giới, giới thiệu kiến thức về các nền văn hóa này cũng như nghệ thuật lấy cảm hứng từ các nền văn hóa đó. Kuba Pogorzelski, người chơi bộ gõ và người sáng lập trường dạy chơi bộ gõ đầu tiên mang tên "Strefa Rytmu" (Khu vực nhịp điệu) là một trong những người thành lập ra Trung tâm.
Các lớp học nhẩy của Trung tâm khai giảng vào tháng Mười. Trong chương trình có các điệu nhẩy dân tộc của Tây Phi, Ấn độ cũng như các điệu nhẩy hiện đại lấy cảm hứng từ văn hóa phi phương Tây, như múa quạt tay (một loại vũ khí).
 

Centrum Kultur Świata (Trung tâm văn hóa thể giới)

ul. Skaryszewska 15
tel. +48 600 995 122
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Xem thêm thông tin, đăng ký học:
www.centrumkulturswiata.pl
https://www.facebook.com/StrefaRytmu