Tại đây, ngoài thư viện và phòng đọc, có phòng riêng được trang trí theo phong cách Nhật, các bảng trưng bầy hiện vật về văn hóa Nhật. Khách đến xem có thể mượn nhiều sách, hoạt hình manga, đĩa nhạc CD vad DVD, cũng như có thể xem truyền hình vệ tinh Nhật. Liên hệ:

tel. 22 584 73 00
fax 22 584 73 01
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Wydział Informacji i Kultury Ambasady Japonii
Aleje Ujazdowskie 51

www.pl.emb-japan.go.jp/culture.htm