Châu Phi phải được nhìn thấy, tìm hiểu, được cất tiếng nói, để chúng ta có thể nghe thấy được. Qũy không những chỉ đề cập đến những vấn để nóng bỏng, mà còn nói đến những khả năng tiềm tàng của châu Phi - những con người tuyệt vời, nền văn hóa đặc sắc, những vẻ đẹp kỳ lạ. Quỹ nhắc lại những điều người ta thường quên khi nói đến châu Phi. Liên hệ:

Fundacja Usłyszeć Afrykę
ul. Lindleya 12
www.uslyszecafryke.org
https://www.facebook.com/pages/Fundacja-Us%C5%82ysze%C4%87-Afryk%C4%99/103206573047862

 tel. 728 184 016

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Adres korespondencyjny:
ul. Kopernika 13 lok. 95
05-800 Pruszków