Trung tâm nghiên cứu Ba lan - Châu Á ( CSPA) là cơ sở đầu ngành của Ba lan nghiên cứu các vấn đề châu Á, với nhiều chuyên gia có nhiều kinh nghiệm và kiến thức thực tế từ nhiều năm liền nghiên cứu, cư trú tại các nước trong khu vực, với sự hiểu biết các vấn đề địa phương, ngôn ngữ, văn hóa. Liênheej:

Centrum Studiów Polska-Azja CSPA
ul. Nowy Świat 27 lok. 1
00-029 Warszawa
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+48 501 292 763
 
www.polska-azja.pl
https://www.facebook.com/poland.asia/info?tab=page_info