Trường Múa Châu Phi là trường đầu tiên tại Ba lan dạy các điệu múa cổ truyền cổ nhất của người châu Phi. Chương trình bao gồm các buổi học các điệu múa bộ lạc của nhiều nước châu Phi khác nhau, cũng như học chơi các loại trống của châu Phi. Giáo viên của trường la người Kenia, Liberia và Nigeria. Trường Múa Châu Phi Uanga
ul. Dzika 4
00-194 Warszawa 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.afrykanskaszkola.pl
https://www.facebook.com/uanga.szkola.tanca