Chương trình của trường gồm có các lớp học tiếng Ý thông dụng và chuyên ngành (luật, kinh tế, kỹ thuật, y tế và các ngành khác). Các lớp học có 6-8 học viên. Chương trình học các nhân một thầy một trò. Lingua Tua
ul.Solec 18/20 (Powiśle)
lokal 116
00-410 Warszawa
22 428 20 02
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
https://www.facebook.com/linguatua