Trung tâm dậy tiếng Á Đông chú trọng các môn học tiếng của các nước châu Á, đảm bảo các phươngphaso giảng dậy chuyên nghiệp. Giảng viên của các lớp học cho những học viên mới vào học có bằng tốt nghiệp khoa Châu Á trường Đại học Tổng hợp Vacsava. Nhiều người trong số họ đã từng có học bổng tại châu Á. Các lớp học ở trình độ cao hơn do các giảng viên là native speakers phục trách. Thông tin, ghi tên:
tel:+48 694 743 910
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Centrum Języków Orientalnych Gakko
Al. Jerozolimskie 42 lokal 148
 
www.gakko.waw.pl
https://www.facebook.com/pages/GAKKO-Centrum-J%C4%99zyk%C3%B3w-Orientalnych/190067211029539