Các nhóm tập luyện aikido, judo, ju-jutsu, karate, ken-jutsu, joga và tự vệ cho phụ nữ hoạt động vào buổi sáng hoặc chiều - tối. Ngoài ra Trung tâm còn tổ chức các buổi học về đề tài văn hóa và truyển thống của các nước châu Á, như origami, tiếng Nhật, tập huấn viết văn, các trò chơi và trò giải trí của vùng châu Á. Liên hệ:

SOTO - Dalekowschodnie Centrum Kulturalno-Sportowe
28 Karolkowa St
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: 22 2990130
 
Sprzedaż sklepowa (sprzedaż internetowa - 24h)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+48 22 2990130
czynny od poniedziałku do piątku w godz.: 14:00 - 21:00
www.soto.waw.pl
https://www.facebook.com/pages/SOTO-Dalekowschodnie-Centrum-Kulturalno-Sportowe/299508280954?fref=nf