Viện đối thoại Dunaj do cộng đồng người Ba lan và Thổ nhĩ kỳ sống tại Ba lan từ nhiều năm nay thành lập. Ý muốn của Viện là tham gia vào sự phát triển của văn hóa Ba lan, làm giầu cho nền văn hóa địa phương bằng những giá trị của văn hóa Thổ nhĩ kỳ. Viện xuất bản sách, tổ chức chiếu phim và du lịch đến Thổ nhĩ kỳ. Ngày Thổ nhĩ kỳ tại Ba lan và các khoá học tiếng Thổ di Viện tổ chức được đông đảo quần chúng tham gia.

Liên hệ:

Dunaj Instytut Dialogu 'DID'
ul. Wiejska 18/7A

tel: +48 22 415 20 14

Godziny Otwarcia
Pon-Pt: 08.30 – 17.00

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.dialoginstytut.pl
https://www.facebook.com/dunajinstytutdialogu