Trung tâm dậy tiếng Đông Âu và Trung Á chuyên dậy tiếng Nga, tổ chức các lớp học luyện thi lấy bằng quốc tế, những như tập huấn chuyên nghiệp cho nhân viên các công ty.
Centrum Nauki Języków Europy Wschodniej i Azji Centralnej
Plac Konstytucji 5 lok. 13

Tel. 22 6221074 , 696 052 669
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.cnj.pl