Người thành lập quỹ và cũng là chủ tịch đầu tiên là Sigmund Nissenbaum. Hoạt động của quỹ được bắt đầu từ năm 1983, tuy quỹ chính thức được đăng kí vào năm 1985 do các thủ tục hình thức. Mục đích chính của Quỹ là cứu các dấu ấn văn hóa Do thái trên đất Ba Lan.
Fundacja Rodziny Nissenbaumów
Ul. Gibalskiego 21
01-190 Warszawa

Liên hệ:
tel.: +48 22 838 60 46, +48 22 838 05 74, +48 22 636 73 19
fax: +48 22 838 59 57
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.nissenbaum.pl
https://www.facebook.com/pages/Fundacja-Rodziny-Nissenbaum%C3%B3w/587524747929632