Hiệp hội quy tụ những người sống sót từ vụ Thảm sát Do thái, những người mà chỉ vì có nguồn gôc Do thái mà bị Phát xít chiếm đóng di dời và phải đến ở trại tập trung, các khu biệt lập, các trại hủy diệt hoặc buộc phải giấu diếm nguồn gôc của mình, những người này khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ đều dưới 13 tuổi hoặc sinh ra trong thời gian chiến tranh (cương lĩnh của hội, chương II § 12). Hiệp hội "Những đứa trẻ của Holocaust"
Stowarzyszenie 'Dzieci Holocaustu'
Plac Grzybowski 12/16
00-104 Warszawa

Liên hệ:
tel./fax: 22 620 82 45
tel.: 22 652 12 20
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.dzieciholocaustu.org.pl