Là tổ chức toàn Ba lan có đăng ký duy nhất của những người nghiên cứu, yêu thích người Anh Điêng. Cấc hoạt động của tổ chức hướng tới sự cộng tác rộng rãi ủng hộ giúp đỡ người Mỹ gốc thổ dân, quảng bá cho việc tìm hiểu, kết thân với các dân tộc nói chung, văn hóa, thói quen, và nền tảng tôn trọng trong quan hệ với tát cả mọi người.

Hội tổ chức các cuộc gặp gỡ những người yêu thích người Anh Điêng. Ra tạp chí thông tin định kỳ, trước đây là báo giấy, nay dưới dạng điện tử để cho các hội viên trong danh sách email.


Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Indian
Hội Ba Lan những người bạn của người Anh điêng
ul. Obozowa 61/38
01-418 Warszawa

Liên hệ:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 691 326 312
www.pspi.org.pl

https://www.facebook.com/pages/Polskie-Stowarzyszenie-Przyjaci%C3%B3%C5%82-Indian/103360193099458