Liên đoàn Mu-zuman tại Ba Lan là tổ chức tín ngưỡng hoạt động trên lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan và quy tụ những người muz-uman Ba Lan, những người có quốc tịch Ba Lan, cũng như những người chỉ mới định cư hoặc tạm cư tại Ba Lan. Liga Muzułmańskiej w RP - Oddział Mazowiecki w Warszawie
ul. Niska 25 m. 43
01-046 Warszawa

Meczet
ul. Wiertnicza 103
Kontakt:
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.islam.info.pl