Koło Naukowe Arabistów ( Nhóm khoa học Ả rập học) thành lập ngày 28 tháng hai năm 1986, là nhóm khoa học thguws 12 tại trường Tổng hợp Vác sa va khi đó. Nhóm được tái hoạt động trong khuôn khổ khoa Phương Đông của UW năm 2007. Mục đích của nhóm là phát triển nhũng ham mộ quan tâm của các thành viên. và giới thiệu các vấn đề liên quan đến các nước Ả rập và đạo hồi. Wydział Orientalistyczny UW 
Kampus Główny UW
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Kontakt:
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.koloarabistow.blogspot.com
https://www.facebook.com/pages/Ko%C5%82o-Naukowe-Arabist%C3%B3w-UW/282238755179043