Trung tâm nghiên cứu Đông phương thành lập năm 1990, mục đích của nó là theo dõi và phân tích hiện trạng chính trị, kinh tế , xã hội trong các quốc gia Đông Âu, Phương đông trên vùng Balkan vùng Cau cát dơ và Trung Á.

Trung tâm nghiên cứ Đông Phương
Ośrodek Studiów Wschodnich
ul. Koszykowa 6A
00-564 Warszawa

liên hệ:
tel.: (+48 22) 525 8000
faks: (+48 22) 525 80 40
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.osw.waw.pl

https://www.facebook.com/OsrodekStudiowWschodnich?fref=photo